Quiz från den 6 mars
Rätt svar kommer direkt efter varje fråga.
Starta här!
.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.
Koden var tyvärr fel.

Du får veckans kod från din lärare om skolan prenumererar på quizet.
Skrev du bara fel? Klicka på knappen!

Lärare kan läsa mer på nukunskap.se
om prenumeration på vårt nyhetsquiz.