Tio frågor om HINDUSIM
Frågorna är gjorda av nukunskap.se.
Bilderna är från iStock när inget annat står.
Starta här!
 
Skriv in din kod för att starta quizet. *

(Detta quiz är för skolor som läsåret 2016/2017 prenumererar på nukunskap.se:s nyhetsquiz.)
 
Fråga 1: DJUR
Vilket djur är extra heligt för hinduer? *
 
FEL SVAR
Rätt svar är B, ko.

Kor får enligt hinduismen absolut inte dödas. Djuren ses som nyttiga på många olika sätt. Till exempel är mjölken viktig som mat och kon är mamma till oxar som används i jordbruket. Gamla kor strövar ofta omkring på gatorna i Indien.
 
RÄTT SVAR (B)
Det är ko.

Kor får enligt hinduismen absolut inte dödas. Djuren ses som nyttiga på många olika sätt. Till exempel är mjölken viktig som mat och kon är mamma till oxar som används i jordbruket. Gamla kor strövar ofta omkring på gatorna i Indien.
 
Fråga 2: SKRIFTER
Inom hinduismen finns många olika heliga skrifter. Vilka är några av dem? *


 
FEL SVAR
Rätt svar är C, Rigveda och Upanishaderna.

Det finns olika böcker och texter inom hinduismen. Många är skrivna på språket sanskrit och texterna kan vara mycket gamla. Det är lite olika för olika hinduer vilka texter som de bryr sig om. De viktigaste brukar kallas Vedaskrifterna.
 
RÄTT! (C)
Det är Rigveda och Upanishaderna.

Det finns olika böcker och texter inom hinduismen. Många är skrivna på språket sanskrit och texterna kan vara mycket gamla. Det är lite olika för olika hinduer vilka texter som de bryr sig om. De viktigaste brukar kallas Vedaskrifterna.
 
Fråga 3: DÖDEN
Vad tror hinduer händer efter döden? *

På bilden syns en gåva efter att någon har dött.

 
RÄTT SVAR! (A)
Den döda föds igen, som någonting annat.

Den som har gjort många bra saker i tidigare liv återföds till något bättre. Att hela tiden leva, dö och återfödas kallas samara. Hinduernas mål är att till slut slippa återfödas och bli en del av det som kallas världssjälen (brahman).
 
FEL SVAR
Rätt svar är A, att den döda föds igen, som något annat.

Den som har gjort många bra saker i tidigare liv återföds till något bättre. Att hela tiden leva, dö och återfödas kallas samara. Hinduernas mål är att till slut slippa återfödas och bli en del av det som kallas världssjälen (brahman).
 
Fråga 4: GUDAR
En av hinduismens många gudar har elefanthuvud, gillar sötsaker och är populär bland barn. Vad heter guden? *

Foto: Albert Dezetter, via pixabay.com

 
RÄTT SVAR! (B)
Guden kallas Ganesha.

Hans pappa är guden Shiva. Det finns olika berättelser om varför Ganesha har ett elefanthuvud. I en av dem hugger Shiva av sin sons huvud av misstag och byter ut det mot ett elefanthuvud.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B, Ganesha.

Hans pappa är guden Shiva. Det finns olika berättelser om varför Ganesha har ett elefanthuvud. I en av dem hugger Shiva av sin sons huvud av misstag och byter ut det mot ett elefanthuvud.
 
Fråga 5: HELIGA PLATSER
Till staden Varanasi kommer hinduer för att bada i en helig flod. Vad heter floden? (Staden kan också kallas Benares.) *


 
FEL SVAR
Rätt svar är C, Ganges.

Ett bad i Ganges anses rena människor från synder och hinduer vallfärdar till den 250 mil långa floden. När hinduer dör bränns kroppen och blir till aska. Många vill helst att deras aska sen sprids i just Ganges.
 
RÄTT SVAR! (C)
Floden heter Ganges.

Ett bad i Ganges anses rena människor från synder och hinduer vallfärdar till den 250 mil långa floden. När hinduer dör bränns kroppen och blir till aska. Många vill helst att deras aska sen sprids i just Ganges.
 
Fråga 6: SYMBOLER
Vilket av de här tecknen är en viktig symbol inom hinduismen? *
 
FEL SVAR
Det är tecknet på bilden som är en viktig hinduistisk symbol.

Det kallas om eller aum och är en helig stavelse. Stavelsen sägs många gånger vid till exempel meditation.
 
RÄTT SVAR!
Det är tecknet på bilden som är en viktig hinduistisk symbol.

Det kallas om eller aum och är en helig stavelse. Stavelsen sägs många gånger vid till exempel meditation.
 
Fråga 7: ORD
Vad menar en hindu som pratar om KARMA? *


 
RÄTT SVAR! (B)
Bra och dåliga handlingar.

Det är viktigt att samla på sig bra karma. Då kan man enligt hinduismen återfödas till ett bättre liv än man hade innan.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B, bra och dåliga handlingar.

Det är viktigt att samla på sig bra karma. Då kan man enligt hinduismen återfödas till ett bättre liv än man hade innan.
 
Fråga 8: SAMHÄLLE
Hinduer delar in människor i olika grupper, kaster. De som inte hör till någon sån grupp kallar sig ibland daliter. Vad har de kallats av andra? *

(Vilken grupp barnen på bilden hör till är oklart.)

 
RÄTT SVAR (B)
De har kallats de oberörbara eller kastlösa.

Systemet med kaster har haft stor betydelse bland hinduer i Indien. Det har styrt vilka jobb människor har fått och vem de har gift sig med. Daliter (”kastlösa”) har fått ta hand om lik och renhållningsarbete. Förr fick daliter inte gå i skolan. I dag finns det olika lagar som ska hindra att daliter blir diskriminerade, men fortfarande behandlas många i den här gruppen illa och är väldigt fattiga.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B. De har kallats de oberörbara eller kastlösa.

Systemet med kaster har haft stor betydelse bland hinduer i Indien. Det har styrt vilka jobb människor har fått och vem de har gift sig med. Daliter (”kastlösa”) har fått ta hand om lik och renhållningsarbete. Förr fick daliter inte gå i skolan. I dag finns det olika lagar som ska hindra att daliter blir diskriminerade, men fortfarande behandlas många i den här gruppen illa och är väldigt fattiga.
 
Fråga 9: HÖGTIDER
En av de stora högtiderna inom hinduism heter holi. Vad kastar då många på varandra? *
 
FEL SVAR
Rätt svar är C, färg.

Holi är en fest där man firar att våren kommer tillbaka. Det tänds eldar och människor kastar färg på varandra. Elefanter och kor brukar också vara smyckade.
 
RÄTT! (C)
Människor kastar färg.

Holi är en fest där man firar att våren kommer tillbaka. Det tänds eldar och människor kastar färg på varandra. Elefanter och kor brukar också vara smyckade.
 
Fråga 10: GUDAR
Vad kallas guden som enligt hinduismen skapar världen? (Det är guden på mitten av bilden.) *


 
RÄTT SVAR! (B)
Guden kallas Brahma.

Statyer av den här guden brukar ha fyra ansikten. Guden är känd och viktig, men tros ta det lugnt efter att ha skapat världen. Därför brukar hinduer bry sig mer om att be till och offra till andra viktiga gudar, som Vishnu och Shiva.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B. Guden kallas Brahma.

Statyer av den här guden brukar ha fyra ansikten. Guden är känd och viktig, men tros ta det lugnt efter att ha skapat världen. Därför brukar hinduer bry sig mer om att be till och offra till andra viktiga gudar, som Vishnu och Shiva.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.
nukunskap.se
Koden var tyvärr fel. Pröva igen om du vet att du har rätt kod.

För lärare: Klicka på knappen för att läsa mer
om prenumeration på våra nyhetsquiz.
För lärare