Nyhetsquiz från den 4 december
Svar kommer direkt efter varje fråga.
Bilder från pixabay.com om det inte står något annat.
Starta här!
.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

Det kommer ett nytt quiz nästa måndag.
Koden var tyvärr fel.

Pröva igen eller fråga din lärare om koden.