Nyhetsquiz från den 8 oktober
Svar kommer direkt efter varje fråga.
Starta
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

Nästa quiz kommer den 15 oktober.
Koden var tyvärr fel.

Pröva igen eller fråga din lärare om koden.