Quiz från den 27 mars
Rätt svar kommer direkt efter varje fråga.
Starta här!
.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.
Koden var tyvärr fel.

Pröva igen eller fråga din lärare om koden.