Tio frågor om BUDDHISM
Frågorna är gjorda av nukunskap.se.

Foto: Honey Kochphon Onshawee (CC0)
Starta här!
 
Skriv in din kod för att starta quizet. *

(Detta quiz är för skolor som läsåret 2016/2017 prenumererar på nukunskap.se:s nyhetsquiz.)
 
Fråga 1: PERSONER
Vad hette mannen som lade grunden till buddhismen? *

Bild från pixabay.com

 
FEL SVAR
Rätt svar är B, Siddharta Gautama.

Han föddes som hindu och sägs ha varit son till en indisk furste som levde för ungefär 2 500 år sedan. Enligt berättelser om Siddharta lämnade han sitt rika liv efter att ha sett andra människor lida. Han kom fram till hur människan skulle leva och kallas ofta Buddha.
 
RÄTT SVAR (B)
Han hette Siddharta Gautama.

Han föddes som hindu och sägs ha varit son till en furste som levde för ungefär 2 500 år sedan. Enligt berättelser om Siddharta lämnade han sitt rika liv efter att ha sett andra människor lida. Han kom fram till hur människan skulle leva och kallas ofta Buddha.
 
Fråga 2: LIKHETER
Buddhismen utvecklades från hinduismen. Vad är en viktig likhet mellan buddhister och hinduer? *

Bilden är från ett buddhistiskt tempel. Foto: iStock

 
RÄTT SVAR (A)
De tror på återfödelse.

Det betyder att själen efter döden föds igen i en annan kropp.
När det gäller gudar så har hinduerna många andra gudar. Buddister bryr sig inte om gudar. (Fast en del ber till Buddha som om han nästan var en gud.)
 
FEL SVAR
Rätt svar är A, det tror på återfödelse.

Det betyder att själen efter döden föds igen i en annan kropp.
När det gäller gudar så har hinduerna många andra gudar. Buddister bryr sig inte om gudar. (Fast en del ber till Buddha som om han nästan var en gud.)
 
Fråga 3: SYMBOLER
Vilket av de här tecknen är en symbol för buddhismen? *

Bilder från iStock. 
FEL SVAR
Den här symbolen var rätt.

Det är ett hjul med åtta ekrar, pinnar. Varje eker står för en viktig regel inom buddhismen. Att följa de reglerna kallas den åttafaldiga vägen. Det handlar bland annat om att tänka rätt, tala rätt och göra rätt saker. Till exempel är det enligt buddhismen fel att döda och stjäla.
 
RÄTT SVAR
Den här symbolen var rätt.

Det är ett hjul med åtta ekrar, pinnar. Varje eker står för en viktig regel inom buddhismen. Att följa de reglerna kallas den åttafaldiga vägen. Det handlar bland annat om att tänka rätt, tala rätt och göra rätt saker. Till exempel är det enligt buddhismen fel att döda och stjäla.
 
Fråga 4: LIVETS MENING
Buddister vill nå nirvana. Vad händer då? *

Foto: Kasun Chamara, via pixabay.com

 
RÄTT! (A)
Man slipper att födas igen.

Buddha såg allt liv som lidande. Även roliga saker var lidande eftersom de roliga sakerna tog slut.
 
FEL SVAR
Rätt svar är A, man slipper att födas igen.

Buddha såg allt liv som lidande. Även roliga saker var lidande eftersom de roliga sakerna tog slut.
 
Fråga 5: MUNKAR
Buddhistiska munkar går runt med tiggarskålar. Vad samlar de in i skålarna? *

Foto: iStock

 
RÄTT SVAR! (B)
Munkarna samlar in mat till sig själva.

För buddhister är det en god gärning att ge munkarna gåvor i tiggarskålarna. Ibland är det så många människor som vill skänka mat att de får turas om.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B. Munkarna samlar in mat till sig själva.

För buddhister är det en god gärning att ge munkarna gåvor i tiggarskålarna. Ibland är det så många människor som vill skänka mat att de får turas om.
 
Fråga 6: ORD
Att sitta så här och försöka att inte störas av någonting är en viktig del i buddhismen. Vad kallas det? *


 
FEL SVAR
Rätt svar är B, meditation.

Den som mediterar försöker att slappna av, andas i en särskild rytm och tänka på en enda sak, kanske bara ett enda ord.
 
RÄTT! (B)
Det kallas meditation.

Den som mediterar försöker att slappna av, andas i en särskild rytm och tänka på en enda sak, kanske bara ett enda ord.
 
Fråga 7: VIKTIGA PERSONER
I det lilla landet Tibet finns en särskild variant av buddhism. Vad kallas ledaren för den buddhismen? *

Foto: iStock

 
FEL SVAR
Rätt svar är B, Dalai Lama.

Det lilla landet Tibet tillhör Kina och Dalai Lama var 1959 tvungen att fly när tibetanerna hade gjort uppror mot Kina. Dalai Lama är en titel, som påven. Den här Dalai Lama heter egentilgen Tenzing Gyatso. Han lever i Indien, pratar mycket om att man inte ska använda våld och har fått Nobels fredspris.

När en Dalai Lama dör, letar man efter ett litet barn som blir nästa Dalai Lama.
 
RÄTT SVAR! (B)
Dalai Lama är rätt.

Det lilla landet Tibet tillhör Kina och Dalai Lama var 1959 tvungen att fly när tibetanerna hade gjort uppror mot Kina. Dalai Lama är en titel, som påven. Den här Dalai Lama heter egentilgen Tenzing Gyatso. Han lever i Indien, pratar mycket om att man inte ska använda våld och har fått Nobels fredspris.

När en Dalai Lama dör, letar man efter ett litet barn som blir nästa Dalai Lama.
 
Fråga 8: ORD
Vad är Tripitaka inom buddhismen? *
 
RÄTT SVAR (A)
Det är viktiga texter.

Tripitaka betyder de tre korgarna. Det är väldigt gamla texter. I dem finns bland annat regler för munkar och sånt som Buddha ska ha sagt.
 
FEL SVAR
Rätt svar är A, viktiga texter.

Tripitaka betyder de tre korgarna. Det är väldigt gamla texter. I dem finns bland annat regler för munkar och sånt som Buddha ska ha sagt.
 
Fråga 9: VÄRLDEN
I vilket av de här länderna är de flesta invånare buddister? *
 
RÄTT SVAR (C)
Det är Thailand.

Buddhismen är en stor religion i många länder i Sydostasien.
 
FEL SVAR
Rätt svar är C, Thailand.

Buddhismen är en stor religion i många länder i Sydostasien.
 
Fråga 10
Buddha ville att människor skulle leva på ett speciellt sätt. Vad kallade han det? *

Foto: Honey Kochphon Onshawee

 
FEL SVAR
Rätt svar är C, Den gyllene medelvägen.

Det handlar om att människor varken ska leva väldigt lyxigt eller extremt fattigt. Buddha hade prövat båda delarna och kommit fram till att inget av det var den rätta vägen.
 
RÄTT! (C)
Det kallas Den gyllene medelvägen.

Det handlar om att människor varken ska leva väldigt lyxigt eller extremt fattigt. Buddha hade prövat båda delarna och kommit fram till att inget av det var den rätta vägen.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

nukunskap.se
Koden var tyvärr fel. Pröva igen om du vet att du har rätt kod

För lärare: Klicka på knappen för att läsa mer
om prenumeration på våra nyhetsquiz.
För lärare