Nyhetsquiz från den 5 november
Facit kommer sist.
Starta
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

Nästa quiz kommer den 12 november.
Koden var tyvärr fel.

Pröva igen eller fråga din lärare om koden.