Nyhetsquiz från den 16 april
Svar kommer direkt efter varje fråga.
Bilder från pixabay.com när inget annat står.
Starta
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

Det kommer ett nytt quiz nästa måndag.
Koden var tyvärr fel.

Pröva igen eller fråga din lärare om koden.