Tio frågor om KRISTENDOM
Frågorna är gjorda av nättidningen nukunskap.se.

Bilder från iStock när inget annat står.
Starta här!
 
Skriv in din kod här för att starta quizet.

(Detta quiz är för skolor som läsåret 2016/2017 prenumererar på nukunskap.se:s nyhetsquiz.)
 
Fråga 1
Var är Jesus född, enligt Bibeln? *


 
RÄTT SVAR (B)
Jesus föddes i Betlehem.

Hans mamma Maria födde honom i ett stall i Betlehem och la honom i en krubba med halm. Maria och hennes man Josef hade letat hotell och värdshus att bo på, men det var fullt överallt. Därför stannade de i stallet.

(Maria och Josef bodde egentligen i Nasaret. De hade tagit sig till Betlehem eftersom den romerske kejsaren ville ha listor över alla människor, så att de skulle betala skatt. Josef var tvungen att ta sig till Betlehem för att bli uppskriven på en sån lista.)
 
FEL SVAR
Rätt svar är Betlehem (B).

Hans mamma Maria födde honom i ett stall i Betlehem och la honom i en krubba med halm. Maria och hennes man Josef hade letat hotell och värdshus att bo på, men det var fullt överallt. Därför stannade de i stallet.

(Maria och Josef bodde egentligen i Nasaret. De hade tagit sig till Betlehem eftersom den romerske kejsaren ville ha listor över alla människor, så att de skulle betala skatt. Josef var tvungen att ta sig till Betlehem för att bli uppskriven på en sån lista.)
 
Fråga 2
I Gamla testamentet är profeten Mose en viktig person. Vad fick han av Gud uppe på berget Sinai? *


 
FEL SVAR
Rätt svar är A, stentavlor med viktiga regler.

Det var två stentavlor och tio regler. Reglerna brukar kallas för Tio Guds bud och är väldigt viktiga i både kristendomen och judendomen. En av reglerna är ”Du skall inte dräpa”. Dräpa är ett äldre ord för döda.
 
RÄTT SVAR (A)
Det var stentavlor med viktiga regler.

Det var två stentavlor och tio regler. Reglerna brukar kallas för Tio Guds bud och är väldigt viktiga i både kristendomen och judendomen. En av reglerna är ”Du skall inte dräpa”. Dräpa är ett äldre ord för döda.
 
Fråga 3
Det finns olika sorters kristna. Vilken sorts kristna är vanligast i Sverige? *


 
FEL SVAR
Rätt svar är B, protestanter.

En bit in på 1500-talet var Sverige ett katolskt land. Sen blev landet i stället blev protestantiskt. Det var kung Gustav Vasa som startade den förändringen.

Katolicismen är stor i bland annat Sydamerika, Italien och Spanien.
Ortodoxa kristna är vanliga i bland annat Ryssland och Grekland.

 
RÄTT SVAR (B)
Protestanter är vanligast i Sverige.

En bit in på 1500-talet var Sverige ett katolskt land. Sen blev landet i stället blev protestantiskt. Det var kung Gustav Vasa som startade den förändringen.

Katolicismen är stor i bland annat Sydamerika, Italien och Spanien.
Ortodoxa kristna är vanliga i bland annat Ryssland och Grekland.
 
Fråga 4
Vad kallas det att gå till en präst och erkänna sina synder? *


 
RÄTT! (C)
Det kallas bikt.

För prästen kan människor berätta om dumma saker som de har gjort, sagt eller tänkt. Prästen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad som har sagts under bikten. Prästen säger att den som har biktat sig får förlåtelse för sina synder.

I katolska kyrkor finns en biktstol, en sorts bås. Där sitter prästen och den som biktar sig på varsin sida om ett galler. Inom protestantiska kyrkan används ordet bikt inte lika ofta.
 
FEL SVAR
Rätt svar är C (bikt).

För prästen kan människor berätta om dumma saker som de har gjort, sagt eller tänkt. Prästen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad som har sagts under bikten. Prästen säger att den som har biktat sig får förlåtelse för sina synder.

I katolska kyrkor finns en biktstol, en sorts bås. Där sitter prästen och den som biktar sig på varsin sida om ett galler. Inom protestantiska kyrkan används ordet bikt inte lika ofta.
 
Fråga 5
Påsken är en viktig helg inom kristendomen. Vad firas den till minne av? *

Foto: Thinkstock

 
RÄTT SVAR (C)
Till minne av att Jesus dog och återuppstod.

Jesus korsfästes och dog. Han var enligt kristen tro Guds son och när Jesus dog så förlät Gud människorna deras synder. Jesus lades i en stengrav och en tung sten ställdes för gravens ingång. Men efter tre dagar började Jesus leva igen. Han återuppstod från de döda. 40 dagar senare åkte han upp till himlen.
 
FEL SVAR
Rätt svar C. Det är till minne av att Jesus dör och återuppstår.

Jesus korsfästs och dör. Han är enligt kristen tro Guds son och när Jesus dör så förlåter Gud människorna deras synder. Jesus läggs i en stengrav och en tung sten ställs för gravens ingång. Men efter tre dagar börjar Jesus leva igen. Han återuppstår från de döda. 40 dagar senare åker han upp till himlen.
 
Fråga 6
I svenska kyrkan döps spädbarn. I tonåren kan barnen bekräfta att de själva vill höra till den kristna kyrkan. Vad kallas detta? *


 
FEL SVAR
Rätt svar är A, konfirmation.

Inom de flesta delar av kristendomen döps barn som bebisar. Konfirmationen är också väldigt viktig i olika kristna kyrkor, men det är lite olika hur gamla barn är när de konfirmeras.
 
RÄTT SVAR (A)
Det heter konfirmation.

Inom de flesta delar av kristendomen döps barn som bebisar. Konfirmationen är också väldigt viktig i olika kristna kyrkor, men det är lite olika hur gamla barn är när de konfirmeras.
 
Fråga 7
Kristna använde förr en symbol för kristendomen som ett hemligt tecken. Vilket djur föreställer symbolen? *
 
FEL SVAR
Rätt svar är C, en fisk.

I början av kristendomen var det farligt att vara kristen. Många förföljdes. Fisken ska då ha blivit ett hemligt tecken. En troende kristen kunde rita en båge i sanden, så att det blev en halv fisk. Om en annan person ritade resten av fisken, så betydde det att hen också var kristen.

Fisken är fortfarande en symbol för kristendom.
 
RÄTT SVAR (C)
En fisk är rätt svar.

I början av kristendomen var det farligt att vara kristen. Många förföljdes. Fisken ska då ha blivit ett hemligt tecken. En troende kristen kunde rita en båge i sanden, så att det blev en halv fisk. Om en annan person ritade resten av fisken, så betydde det att hen också var kristen.

Fisken är fortfarande en symbol för kristendom.
 
Fråga 8
En av Jesus tolv lärjungar förrådde honom med en kyss. Kyssen visade soldater vem som var Jesus. Vad hette lärjungen? *


 
RÄTT SVAR (B)
Han hette Judas Iskariot.

Judas fick 30 silverpengar för att förråda Jesus. Men han verkar ha ångrat sig. Efter att ha förrått Jesus så tog Judas Iskariot sitt liv.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B, Judas Iskariot.

Judas fick 30 silverpengar för att förråda Jesus. Men han verkar ha ångrat sig. Efter att ha förrått Jesus så tog Judas Iskariot sitt liv.
 
Fråga 9
En gång när Jesus predikade lyssnade enligt Bibeln flera tusen människor. Det fanns bara fem bröd och två fiskar att äta. Vad hände då? *


 
RÄTT SVAR (A)
Maten räckte åt alla.

Det här är ett av Jesus underverk. Andra underverk som det berättas om i Bibeln är när han förvandlade vatten till vin och botade sjuka.
 
FEL SVAR
Rätt svar är A, maten räckte åt alla.

Det här är ett av Jesus underverk. Andra underverk som det berättas om i Bibeln är när han förvandlade vatten till vin och botade sjuka.
 
Fråga 10
Vad av detta har kristna, judar och muslimer gemensamt? *

Foto: Thinkstock

 
FEL SVAR
Rätt svar är C. De tror på samma gud.

Synen på hur Gud är skiljer sig åt mellan religionerna, men det är ändå samma gud. Det är den gud som Abraham i Bibeln och hans förfäder trodde på. För alla tre religionerna var Abraham en väldigt viktig person. Religionerna har också andra likheter.
 
RÄTT SVAR (C)
De tror på samma gud.

Synen på hur Gud är skiljer sig åt mellan religionerna, men det är ändå samma gud. Det är den gud som Abraham i Bibeln och hans förfäder trodde på. För alla tre religionerna var Abraham en väldigt viktig person. Religionerna har också andra likheter.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

Koden var tyvärr fel. Pröva igen om du vet att du har rätt kod.

För lärare: Klicka på knappen för att läsa mer
om prenumeration på våra nyhetsquiz.
För lärare