Nyhetsquiz från den 11 juni
Svar kommer direkt efter varje fråga.
Bilder från pixabay.com eller Unsplash när inget annat står.
Starta
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.

Glad sommar önskar nukunskap.se!
Nästa quiz kommer den 20 augusti.
Koden var tyvärr fel.

Pröva igen eller fråga din lärare om koden.