Tio frågor om ISLAM
Frågorna är gjorda av nukunskap.se.

Foto: iStock
Starta här!
 
Skriv in din kod här *

(Quizet är för skolor som prenumererar på vårt nyhetsquiz.)
 
Fråga 1: PROFETER
Vad hette islams viktigaste profet, som startade islam? *

Bilder av profeten görs nästan aldrig inom islam. På väggen syns i stället hans namn skrivet. (Foto: iStock)

 
FEL SVAR
Rätt svar är B, Muhammed.

Han föddes runt år 570 i staden Mekka, som i dag ligger i Saudiarabien. Enligt islams heliga skrift Koranen mötte han en natt en ängel som gav honom budskap från Gud (Allah). Det blev början till Koranen och till islam. Muhammed fick människor som följde honom men också motståndare, som han stred emot. Han flydde till staden Medina. Mohammed dog 632.
 
RÄTT! (B)
Han hette Muhammed.

Han föddes runt år 570 i staden Mekka, som i dag ligger i Saudiarabien. Enligt islams heliga skrift Koranen mötte han en natt en ängel som gav honom budskap från Gud (Allah). Det blev början till Koranen och till islam. Muhammed fick människor som följde honom men också motståndare, som han stred emot. Han flydde till staden Medina. Mohammed dog 632.
 
Fråga 2: HELIG SKRIFT
Koranen är islams heliga skrift. Vilket språk är den skriven på? *

Foto: iStock

 
RÄTT SVAR! (C)
Den är skriven på arabiska.

Koranen ska både vara skriven på arabiska och läsas på arabiska för att det riktigt ska räknas. I boken finns det bland annat regler som muslimer ska leva efter och en del personer som finns med även i kristnas och judars heliga skrifter.
 
FEL SVAR
Rätt svar är C, arabiska.

Koranen ska både vara skriven på arabiska och läsas på arabiska för att det riktigt ska räknas. I boken finns det bland annat regler som muslimer ska leva efter och en del personer som finns med även i kristnas och judars heliga skrifter.
 
Fråga 3: BYGGNADER
Vad kallas en byggnad där muslimer samlas för att be eller undervisas i islam? *

Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke (pixabay.com)

 
FEL SVAR
Rätt svar var B, moské.

Moskéer kan vara väldigt stora, men också små och enklare. Minaret kallas ett torn som ofta hör till moskén. Från tornet ropas det när det är dags för bön.
 
RÄTT SVAR! (B)
Den kallas moské.

Moskéer kan vara väldigt stora, men också små och enklare. Minaret kallas ett torn som ofta hör till moskén. Från tornet ropas det när det är dags för bön.
 
Fråga 4: HELIGA PLATSER
De muslimer som har råd ska någon gång i sitt liv ta sig till staden Mekka och den här svarta byggnaden. Vad kallas byggnaden? *

Foto: Ebrahim Amiri (pixabay.com)

 
FEL SVAR
Rätt svar är A, Kaba.

Kaba är formad som en kub och byggd i sten. Över Kaba ligger ett svart täcke med broderier på. Det berättas att profeten Ibrahim (Abraham) och hans son byggde Kaba på Allahs befallning. En sten i Kaba kommer enligt legenden från paradiset.
 
RÄTT SVAR! (A)
Den heter Kaba.

Kaba är formad som en kub och byggd i sten. Över Kaba ligger ett svart täcke med broderier på. Det berättas att profeten Ibrahim (Abraham) och hans son byggde Kaba på Allahs befallning. En sten i Kaba kommer enligt legenden från paradiset.
 
Fråga 5: ISLAMS GRUNDER
Inom islam finns det fem pelare, saker som är extra viktiga för en muslim att göra. Vad är en av dem? *

Foto: iStock

 
FEL SVAR
Rätt svar är C, att ge till de fattiga.

Det här är alla fem pelarna:
1) Trosbekännelsen
2) Bönen (fem gånger om dagen)
3) Fastan
4) Allmosan (pengar till fattiga)
5) Vallfärden till staden Mekka. (Om man har råd.)
 
RÄTT SVAR! (C)
Det är att ge till fattiga.

Det här är alla fem pelarna:
1) Trosbekännelsen
2) Bönen (fem gånger om dagen)
3) Fastan
4) Allmosan (pengar till fattiga)
5) Vallfärden till staden Mekka. (Om man har råd.)
 
Fråga 6: VECKODAGAR
Vilken dag i veckan samlas troende muslimer för att be tillsammans? *

Foto: iStock. Bilden är från en stor moské i Kroatien.

 
RÄTT SVAR! (B)
Muslimer samlas till bön på fredagar.

Inom islam finns det ingen särskild vilodag, men fredagen blir en extra viktig dag i veckan.
 
FEL SVAR
Rätt svar är B, fredagar.

Inom islam finns det ingen särskild vilodag, men fredagen blir en extra viktig dag i veckan.
 
Fråga 7: SYMBOLER
Det här är delar av flaggor. Vilken flagga har symboler som visar att landet är muslimskt? *

Bilder från pixabay.com 
FEL SVAR
Rätt svar var C.

Flaggan på bilden är Libyens flagga. Halvmånen och stjärnan har blivit symboler för islam och finns med på flera länders flaggor. Det är ett tecken på att islam är en stor och viktig religion i landet.
 
RÄTT SVAR! (C)

Flaggan på bilden är Libyens flagga. Halvmånen och stjärnan har blivit symboler för islam och finns med på flera länders flaggor. Det är ett tecken på att islam är en stor och viktig religion i landet.
 
Fråga 8: ORD
Vad kallas mat som troende muslimer får äta? *

Foto: Wow Phochiangrak (pixabay.com)

 
RÄTT SVAR (A)
Den kallas halal.

Muslimer äter bland annat inte griskött.
 
FEL SVAR
Rätt svar var A, halal.

Muslimer äter bland annat inte griskött.
 
Fråga 9: GUDAR
Hur många gudar tror en muslim på? *

Foto: Mufid Majnun, via pixabay.com

 
FEL SVAR
Rätt svar är A, en gud.

Det är samma sak för muslimer och kristna. De tror på samma gud, men har olika namn på gud. Muslimer kallar gud Allah.
 
RÄTT SVAR (A)
De tror på en gud.

Det är samma sak för muslimer och kristna. De tror på samma gud, men har olika namn på gud. Muslimer kallar gud Allah.
 
Fråga 10: HÖGTIDER
En månad på året fastar många muslimer. Vad heter den månaden? *

När fastan tar slut är det fest med bland annat sötsaker, som godiset på bilden. Foto: iStock

 
FEL SVAR
Rätt svar var B, ramadan.

Under ramadan äter och dricker den som fastar ingenting från det att solen går upp till att solen går ned igen. Barn, gravida och sjuka behöver inte fasta under ramadan.
 
RÄTT! (B)
Det är ramadan.

Under ramadan äter och dricker den som fastar ingenting från det att solen går upp till att solen går ned igen. Barn, gravida och sjuka behöver inte fasta.
Quizet är klart!
Du hade {{var_score}} rätt av 10 möjliga.
Koden var tyvärr fel.

Lärare kan läsa mer på nukunskap.se
om prenumeration på vårt nyhetsquiz.
För lärare